Моля изчакайте

РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Информация English


Проектът е осъществен по Договор № 12-32-13/2012 г. с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

© 2019 АГКК | Map by Bing | 8.8930130004883E-5 secs