Моля изчакайте

РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ / INSPIRE
Информация English

Намерени са 2 резултатa (1-2)

Проектът е осъществен по Договор № 12-32-13/2012 г. с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

© 2014 АГКК | Map by Google | 0.0019350051879883 secs